Wie kan bij ons terecht?Het kan gebeuren dat…

  • je iets hebt meegemaakt dat je niet kan loslaten…
  • je je depressief of angstig voelt...
  • er vaak conflicten zijn…
  • je je zorgen maakt over het gedrag van je kind…
  • je kampt met een verslavingsprobleem…
  • er zorgen zijn op je werk of thuis…
  • een relatie op een dood spoor zit…

Spreek hier best eens over met je huisarts of met een andere 1e lijns hulpverlener. Misschien vinden zij het een goed idee om je door te verwijzen naar het CGG.

Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer