Rechten en plichtenCGG Largo wil een kwaliteitsvolle hulpverlening garanderen voor mensen met psychische moeilijkheden.

Hiertoe wordt het personeel voortdurend bijgeschoold:

  • nieuwe therapeuten volgen na hun basisopleiding gedurende verschillende jaren een gespecialiseerde therapie-opleiding
  • alle medewerkers volgen op geregelde tijdstippen externe studiedagen of workshops
  • daarnaast zijn er ook momenten van interne bijscholing
  • wekelijks is er teamoverleg, waar begeleidingen op regelmatige basis besproken worden

CGG Largo hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Al onze medewerkers gaan met de grootste zorg om met de hen toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze strikt vertrouwelijk.

Klik hier voor de volledige privacyverklaring.

Bij aanmelding wordt een dossier opgemaakt dat bestaat uit je persoonlijke gegevens en jouw individueel behandelplan. Deze worden veilig bewaard en beschermd door het beroepsgeheim. De gegevens van je dossier vallen als medisch dossier onder de wetgeving op de privacy en de wet op de patiëntenrechten.

In de loop van de begeleiding kan het nodig zijn dat we contacten hebben met andere hulpverleners : je huisarts, behandelende specialist of andere diensten. De reden waarom we contact willen nemen, en de elementen die we willen doorgeven of bespreken, worden met jou besproken.

Heb je suggesties, opmerkingen of klachten, laat het ons zeker weten. Alle medewerkers staan hiervoor open. Bespreek klachten graag in eerste instantie met je hulpverlener en zoek samen naar een oplossing.

Je kunt ook contact opnemen met Joost Vanhaecke, directeur van CGG Largo, via joost.vanhaecke@cgglargo.be

Je kunt ook de onafhankelijke ombudspersoon, Cindy De Wilde, contacteren. Meer informatie over deze functie, de patiëntenrechten of contact nemen met Cindy De Wilde kan via www.oogg.be

Succesvolle behandeling vereist regelmatige contacten. Daarom verwachten we dat je de geplande afspraken zorgvuldig nakomt.
Wanneer het voor jou echt onmogelijk is om aanwezig te zijn, vragen we je om minstens 2 dagen op voorhand te verwittigen.

Voor elke sessie wordt een beperkte cliëntbijdrage gevraagd.

U kan cash betalen of via factuur.

Niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken worden aangerekend.