Projecten ESF

ESF vlaanderen


 

Pilootproject JOW!

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en VDAB richten in de regio Ieper-Poperinge een pilootproject op dat de positie van maatschappelijk kwetsbare jongeren (18-30 jaar) in de samenleving en op de arbeidsmarkt moet versterken. Voor de opstart en de uitvoering van dit pilootproject JOW! slaan Argos vzw, CAW Centraal West-Vlaanderen, Dienst Welzijn Ieper, Kompas en CGG Largo de handen in elkaar.

Het project wil met een intersectoraal team van een vijftal jongerenbegeleiders en coördinator in totaal 175 jongeren helpen, verspreid over twee jaar. De jongerenbegeleider staat naast het individueel begeleiden van de jongere in voor het uitbouwen van een steunnetwerk waarop de jongere steeds kan terugvallen. Hiervoor is een budget vrijgemaakt bestaande uit 40% Europese middelen en 60% vanuit het Vlaams cofinancieringsfonds.

Budget

  • ESF - 472.291,95 euro
  • VCF - 708.437,92 euro

 

Midwest en Route

MIDWEST En Route is een regionaal partnerschap voor maatschappelijke kwetsbare jongeren. Het actieve partnerschap wil voor elke jongere in een maatschappelijk kwetsbare positie een actief en sluitend netwerk van dienst- en hulpverlening realiseren in Midden-West-Vlaanderen.

Het project zal bijdragen tot de doelstelling van de oproep: De Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen van het Departement Werk & Sociale Economie wil via deze oproep de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken.

De partnerschappen doen wat nodig is om de jongeren te helpen in het versterken van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De jongeren kunnen hierbij rekenen op de expertise van het volledige partnerschap. De partnerschappen bieden ondersteuning bij de (individuele) hulpvragen van zowel de jongeren als de werkgevers om concrete kansen te creëren. Partners organiseren ook een leerproces op basis van caseoverleg en intervisie. Op basis van dat leerproces stelt het partnerschap continu de eigen dienstverlening in vraag en ontwikkelt het een beter aangepaste dienstverlening.

Een nieuw team van jongerencoaches helpt maatschappelijk kwetsbare jongeren een plaats te vinden in onze samenleving en op de regionale arbeidsmarkt. Dit begeleidingsteam is een unieke en intensieve samenwerking tussen acht organisaties, zijnde Welzijnshuis Roeselare, O.C. Sint-Idesbald, Onze Kinderen, CAW Centraal West Vlaanderen, ’t hope, Groep INTRO, Kompas en CGG Largo.

Budget

  • ESF - 365.170,26 euro
  • VCF - 547.755,38 euro