SuïcidepreventieDe suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP) ondersteunt sinds 1997 professionelen in het werken met suïcidale personen. In al die jaren is er een ruime expertise opgebouwd omtrent didactische methodieken en suïcidepreventie. De inhoud wordt steeds aangepast aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen en eigen praktijkervaring.

CGG-SP maakt deel uit van het platform Zelfmoord1813. Alle informatie over preventie van zelfdoding en het vormingsaanbod van de CGG-SP zijn terug te vinden op http://www.zelfmoord1813.be/Aanbod

Ons aanbod bestaat uit consult en advies, coaching bij het opmaken van een suïcidepreventiebeleid of vorming.

Dit aanbod is nuttig in diverse organisaties:

  • Scholen en CLB
  • Politiekorpsen
  • Ziekenhuizen
  • Voorzieningen geestelijke gezondheidszorg
  • Bedrijven
  • Gevangenissen


Consult en advies

De suïcidepreventiewerker van jouw regio is de perfecte persoon om je op de hoogte te houden rond actuele tendensen op het vlak van suïcidepreventie. Indien je vragen hebt of concrete casussen, aarzel dan niet om het CGG-SP team te contacteren via het telefoonnummer 051/259930 of suicidepreventie@cgglargo.be

 

Suïcidepreventiebeleid
Geconfronteerd worden met suïcidaal gedrag kan heel ingrijpend zijn en er rijzen vaak veel vragen die snel beantwoord moeten worden. Een draaiboek biedt houvast in dit proces.

De CGG-SP ondersteunen je organisatie in het uitwerken van een suïcidepreventiebeleid op maat.

 

Vorming
Deskundigheidsbevordering van hulpverleners is één van de meest effectieve strategieën ter preventie van suïcide. Een suïcidaal proces is omkeerbaar en het detecteren en bespreekbaar maken van suïcidaliteit is dan ook van fundamenteel belang.

Suïcidepreventie is een taak van alle professionelen die in contact komen met suïcidale personen. In onze praktijkgerichte vormingen leren hulpverleners de signalen van suïcidaliteit herkennen en bespreekbaar te maken. Er worden praktische tips en handvatten aangereikt en de basisvaardigheden van gespreksvoering worden ingeoefend.

Ons open aanbod is toegankelijk voor alle hulpverleners (zoals maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders, huisartsen,...) die in contact komen met suïcidale personen. In samenspraak met uw team kan ook een vorming op maat worden opgesteld. Dit kan gaan om een workshop, meerdaagse training of lezing.

De concrete data in uw regio en de inhoud van vormingen zijn terug te vinden op www.zelfmoord1813.be/vormingen.

 

Meer info

Of u kunt ons contacteren via het telefoonnummer 051/259930 of suicidepreventie@cgglargo.be