Preventie Tabak, Alcohol, Drugs en Gamen

Preventie Tabak, Alcohol, Drugs en Gamen ← Terug naar overzichtDoelstellingen en uitgangspunten preventiewerk TAD

Volgende doelstellingen worden nagestreefd:

  • Niet-gebruik aanmoedigen, ondersteunen en bestendigen
  • Verantwoordelijk gedrag bevorderen
  • Vroegtijdige aanpak stimuleren

Hierbij hanteren we volgende uitgangspunten:

  • Het gaat over alle drugs (zowel legaal als illegaal), gokken en gamen
  • Iedereen behoort tot onze doelgroep: zowel jong als oud krijgen een aanpak op maat
  • De boodschap moet aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep
  • Preventie is werken op lange termijn
  • We werken participatief


Aanbod

Ons aanbod bestaat uit consult en advies, intervisie, coaching, vorming, overleg en vroeginterventie. We werken op vraag en op maat van organisaties.  Samen met de organisatie stemmen we vraag en aanbod op elkaar af.

 

Concreet werken we rond de thema’s: tabak, alcohol, illegale drugs, medicatie, gamen en gokken.

We richten ons tot diverse sectoren:
- Onderwijs (scholen, CLB,…)
- Arbeid (bedrijven)
- Overheid (lokale besturen)
- Welzijn (bijzondere jeugdzorg, VAPH, OCMW, CAW,…)
- Gezondheid (huisartsen, thuiszorg,…)
- Politie en justitie
- Vrije tijd en cultuur (jeugdwerk, sport, uitgaan, etnisch culturele minderheden,…)

 

Intervisie, advies en consult

U kan bij ons terecht met eender welke vraag over het thema ‘drugs’, bijvoorbeeld: over verschillende soorten drugs, wetgeving, omgaan met, kortdurende interventies, doorverwijsmogelijkheden, …

 

Vorming en training

Vanuit het drugpreventieteam streven we ernaar om informatie en vaardigheden op maat aan te reiken. Bij de vormingen en trainingen kunnen volgende thema’s aan bod komen: productinformatie, wetgeving, signalen herkennen en bespreekbaar stellen, motiverende gesprekstechnieken, kortdurende interventies, mogelijkheden in de klas, verantwoord en problematisch gamen, …

 

Coaching

Als externe begeleider ondersteunen we organisaties in het uitwerken van een tabak-, alcohol- en drugbeleid op maat. In het coachingsproces besteden we aandacht aan visie, regelgeving en procedures, begeleiding en educatie en structurele maatregelen.

 

Overleg

Preventie TAD is een vaste partner in lokale en regionale overlegstructuren binnen diverse sectoren.

We zetelen als vaste partner in het lokaal drugoverleg in verschillende steden en gemeenten in onze regio.  Wenst u als gemeente of stad aan de slag te gaan, dan kan u altijd een beroep doen op een drugpreventiewerker om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Vroeginterventie ‘t Circuit

 

Meer info

Of u kunt ons contacteren via het telefoonnummer 051/25 99 30 of preventieTAD@cgglargo.be