CrosslinkCGG Largo zet sterk in op vroeginterventie. In dit kader ondersteunen we, binnen de context van Crosslink, eerstelijnsactoren in het detecteren van en omgaan met (vermoedens van) geestelijke gezondheidsproblemen. Zorgaanbieders uit de eerstelijn (huisartsen, CLB, thuiszorgdiensten, welzijnsdiensten en andere) die geconfronteerd worden met een cliënt met een (vermoeden van) een geestelijk gezondheidsprobleem en hieromtrent:

- consult en advies

- ondersteuning in de verdere behandeling

- breder overleg met verschillende actoren of een vroege interventie bij deze problematiek willen realiseren of hun cliënt willen doorverwijzen voor verdere gespecialiseerde zorg kunnen contact opnemen met Crosslink:  of 

 • Voor kinderen en jongeren :
  Noord-West-Vlaanderen via 050/14.08.84, bereikbaar elke werkdag van 8u30-11u30 en op dinsdag en donderdag van 13u00-16u00.
  Zuid-West-Vlaanderen via 051/15.26.66, bereikbaar elke werkdag van 8u30-11u30 en op dinsdag en donderdag van 13u00-16u00.
   
 • Voor volwassenen:
  Noord-West-Vlaanderen via www.crosslinkggz.be - 050/14.08.84, bereikbaar elke werkdag van 8u30-11u30 en op dinsdag en donderdag van 13u00-16u00.
  Regio Roeselare via aanspreekpunt GGZ Rit: aanspreekpunt@pztrit.be - 051/43.41.07, bereikbaar elke werkdag van 9u00-17u00.
  Regio Ieper via Aanspreekpunt GGZ Westhoek: info@pztieper.be - 0495/32.15.83 of 0498/10.31.60.

Zorgaanbieders binnen de geestelijke gezondheidszorg (APZ, PAAZ, K-diensten, Covias, MCT, Revalidatiecentra, eerstelijnspsychologen en zelfstandig psychologen) kunnen rechtstreeks contact opnemen met ons CGG.