KostprijsDe cliëntbijdrage binnen de Centra Geestelijke Gezondheidszorg werd vastgelegd door de Vlaamse Overheid. Het eerste gesprek is gratis op voorwaarde dat je verwezen werd door een andere hulpverlener.

Voor de volgende gesprekken vragen we telkens een standaardbijdrage van 11 euro. Je krijgt telkens een bewijs van betaling mee.

Sommige doelgroepen komen in aanmerking voor vermindering (4 euro):

  • Verhoogde tegemoetkoming (vignet van de mutualiteit - 3de cijfer van de code gerechtigde xxx/xxx = 1)
  • Minderjarigen zonder medeweten van ouders, die zelf instaan voor de betaling
  • Schuldbemiddeling, schuldbeheer of budgetbegeleiding (bewijs van begeleidende dienst)


Enkele doelgroepen zijn vrijgesteld van bijdrage:

  • Gedetineerden
  • Asielzoeker & mensen zonder wettig verblijf
  • Personen voor wie de maximumfactuur voor de uitgaven van geneeskundige verzorging (MAF) bereikt is (per kalenderjaar)
  • Behartigenswaardige situatie (tijdelijk)


Voor consultaties bij de psychiater worden de tarieven gehanteerd die geregeld zijn in de overeenkomst tussen geneesheren en ziekenfondsen.