Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding ← Terug naar overzichtDoelgroep

De gespreksgroep richt zich tot volwassenen die iemand in hun nabije omgeving verloren hebben door zelfdoding. Het kan hierbij gaan over een partner, ouder, kind, broer/zus, tante, vriend(in)…

 

Doel

Lotgenotencontact staat centraal in de gespreksgroep. Praten met mensen die min of meer hetzelfde meemaakten, zorgt voor erkenning, herkenning en bekrachtiging van de eigen ervaringen.

Deelnemen aan een gespreksgroep betekent dat er tijd en ruimte gemaakt wordt voor het rouwproces. Vertellen is een manier om betekenis te geven aan de eigen situatie en om herinneringen een (voor de nabestaande passende) plaats te geven.  Gesprekken met lotgenoten kunnen helpen om zichzelf en het eigen omgaan met  het gebeuren beter te leren kennen en te begrijpen.  Daarnaast kan er ook veel geleerd worden van de ander. Door te horen hoe andere nabestaanden hun situatie ervaren en hoe zij omgaan met hun rouwproces kunnen mensen gestimuleerd worden om nieuwe wegen te verkennen.

De gespreksgroep wordt ondersteund door twee professionele begeleiders die het groepsproces faciliteren en ondersteunen waar nodig zodat een veilige setting gecreëerd wordt.

 

Werkwijze

Maandelijks (met uitzondering van de zomervakantiemaanden) is er een bijeenkomst van de groep op een dinsdagavond. Er wordt telkens een thema aangereikt (bv. omgaan met herinneringen, zelfzorg, taboe op zelfdoding…) waarmee aan de slag gegaan wordt. Op basis van eigen noden en behoeften beslist een nabestaande telkens om al dan niet aanwezig te zijn. Er wordt dus geen engagement gevraagd om een vast aantal keer aanwezig te zijn.

Mensen die wensen te participeren aan de groep worden eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt vooral samen bekeken of de verwachtingen van de nabestaande aansluiten bij wat de groep te bieden heeft.

 

Praktisch

Mail: nazelfdoding.roeselare@werkgroepverder.be

Tel: 051/25.99.30 (contactpersoon Jente Vandeburie)

Deze gespreksgroep is gelinkt aan Werkgroep Verder, de Vlaamse organisatie die zich inzet voor nabestaanden na zelfdoding. Voor meer info: klik hier.