't Circuit is een vroeginterventieproject van CGG Largo en Sint-Jozefskliniek Pittem gericht op jongeren die experimenteren met alcohol en andere drugs.

 

Doelgroep

‘t Circuit richt zich op jongeren uit de middelbare school die experimenteren met alcohol en/ofandere drugs. Doorverwijzers kunnen ook jongeren aanmelden waarbij er enkel een vermoeden van gebruik is, jongeren die (nog) geen probleembesef hebben of (nog) niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een programma.

 

Doel

Het doel van het programma is jongeren te laten nadenken over hun gebruik en hen te leren verantwoord omgaan met gebruik.

 

Werkwijze

We gaan met de jongeren aan de slag via informatieoverdracht, ervaringsleren en actieve vorming.

Een kortdurend groepsprogramma (5 sessies) rond verschillende thema's: effecten en risico's van druggebruik, druggebruik en adolescentie, inzicht in eigen gebruikspatroon, eigen mening over gebruik.
en inzicht in eigen sterktes, ... Jongeren zijn niet verplicht om te stoppen met hun gebruik. Het is de bedoeling hen voldoende materiaal aan te bieden zodat ze zelf een beslissing kunnen nemen.
Het is belangrijk dat ook de ouders betrokken worden. Daarom stellen we de verwachting dat ouders deelnemen aan het intake- en afrondend gesprek en aan een informatieavond, waar productinformatie, het verslavingsproces en het jongerenaanbod centraal staat.

We willen benadrukken dat er enkel feedback gegeven wordt rond aanwezigheid en inzet. Inhoudelijke gegevens kunnen niet meegedeeld worden aan ouders en/of doorverwijzers.

 

Kostprijs

Deelname aan het project is gratis.

 

Praktisch

Je kan jongeren telefonisch aanmelden op 051/25 99 30. Vraag daar naar een medewerker van 't Circuit.
Na de aanmelding maken wij een afspraak voor een intakegesprek. Hierop worden zowel de jongere als de ouders verwacht. Indien na de intake ons aanbod niet geschikt lijkt voor de jongere, dan informeren we u over het aanbod van andere partners in de regio. Na de sessies volgt er een afrondend gesprek met de jongere en de ouders.