VroegDetectie en Interventie bij Psychiatrische (psychotische) problemen (VDIP)

Jongeren en jongvolwassenen kunnen in hun ontwikkeling geconfronteerd worden met een zorgwekkende verandering in stemming, denken en/of zintuiglijke gewaarwording. Vaak gaat dit gepaard met angst, spanningen, conflicten en afzondering. Dit kan een weerslag hebben op hun functioneren op school of werk en in de omgang met familie en vrienden. Deze ingrijpende veranderingen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals een (beginnende) psychose of een andere psychiatrische aandoening.


Doelgroep

De VDIP-werking richt zich tot jonge mensen (14-24j)  met een psychiatrische (psychotische) kwetsbaarheid, die moeilijk toeleidbaar zijn naar hulpverlening en waar er een zorgwekkende ontwikkeling is van psychiatrische symptomen.


Doelstelling

Om te voorkomen dat iemand (nog verder) in een crisis raakt, kan er de VDIP-werking worden ingeschakeld. De VDIP-werking wordt voornamelijk ingezet bij jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 24 jaar om hen te ondersteunen in hun herstel. Met hulp van de VDIP-werking leren jongeren hoe ze hun leven weer kunnen oppakken met school, hobby's, vrienden en vrije tijd. Ook is het herstellen van het contact met de ouders van belang.

De VDIP-werking van CGG Largo biedt ook advies aan  in het zoeken naar gepaste begeleiding voor de jongere of jongvolwassene en/of diens omgeving. Zorgverleners kunnen bij VDIP terecht voor ondersteuning in het begeleiden van mensen met deze klachten.
VDIP wil de alertheid voor een psychiatrische problematiek vergroten en streven naar een positieve beeldvorming.
 

Aanmelden en contact

VDIP regio Roeselare: 051/25 99 30
VDIP regio Ieper: 057/21 99 86