Gelukkig zijn veel ouderen gezond en zelfstandig op latere leeftijd. Maar soms voelen mensen zich bang, neerslachtig, piekeren ze heel veel. Deze gevoelens kunnen allerlei oorzaken hebben. Bv. een ernstige ziekte, het overlijden van de partner, een gedwongen verhuis, het verlies van belangrijke sociale contacten. Ouderen willen hun problemen zelf oplossen en vinden het soms lastig om hulp te vragen. Maar dit is geen oplossing. Psychische problemen zijn goed te behandelen en daarmee kan het leven weer veel prettiger worden.

We helpen ouderen die vastgelopen zijn in het dagelijkse leven en moeite hebben om de draad weer op te pakken.

Het kan gaan om:

 • gevoelens van somberheid, leegte en zinloosheid
 • depressieve gevoelens en/of suïcidegedachten
 • rouw, angst
 • gespannenheid, prikkelbaarheid
 • verward zijn
 • concentratievermindering
 • geheugenproblemen
 • eenzaamheid, weinig of geen sociale contacten
 • verstoorde relatie met mensen uit de omgeving
 • problemen met alcohol en/of medicatie
 • andere problemen (eetproblemen, dwanggedachten, psychosomatische klachten,...)


Meer over de begeleiding vind je onder 'hoe werken wij'.