Contact met andere hulpverleners

Contact met andere hulpverleners ← Terug naar overzichtIn het belang van jouw behandeling is het soms nodig te overleggen over hoe we jou het best kunnen helpen (bijvoorbeeld met de huisarts, het CLB, het CAW…). Hiervoor hebben we steeds jouw toestemming nodig en gelden de regels rond het beroepsgeheim en de privacy. We bespreken dit met je tijdens de eerste gesprekken.