Financieel-facilitair directeur ← Terug naar overzicht


Functieomschrijving

Je staat in voor het verder ontwikkelen van en het implementeren van het financieel, ICT en administratief beleid binnen de organisatie.

Je staat in voor het beheer en de uitbouw van het patrimonium van de organisatie.

Je coördineert en superviseert de administratieve dienst. Je neemt de leiding over het administratief personeel, de boekhouding en de personeelsdienst.

Je werkt mee aan de strategische visie en doelstellingen van de organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor de (verdere) ontwikkeling en toepassing van het kwaliteitssysteem.

Dit steeds met het oog op de maximale ondersteuning van de werking en in afstemming met de algemeen directeur.

Zie bijlage voor uitgebreide informatie.

Profiel

Je hebt een masterdiploma bij voorkeur in een economische richting of gelijkgesteld door ervaring.

Je hebt voeling met de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector.

Je bent vertrouwd met een vzw-structuur.

Je hebt een sterke theoretische en praktische informaticakennis.

Je hebt duidelijk inzicht en een proactieve visie in het financieel en administratief beheer van een vzw- structuur.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je hebt een duidelijk affiniteit met kwaliteitsgericht werken. Je bent in staat procedures in de werking vorm te geven en bewaakt op systematische wijze de uitvoering ervan.

Je hebt sterke leidinggevende vaardigheden vanuit een coachende en participatieve leiderschapsstijl.

Je werkt in het hele werkingsgebied van CGG Largo, nl. Roeselare, Ieper, Veurne en bent bereid u daarvoor te verplaatsen. De standplaats is de hoofdzetel te Roeselare.

Jobgerelateerde competenties

 • Toezicht houden op het personeelsbeleid van de organisatie (lonen, opleidingen, aanwervingen, …)
 • De resultaten van de werking, de evoluties, de belangen communiceren aan interne of externe partners
 • Strategische doelstellingen van een organisatie bepalen en toepassen
 • De werking van de organisatie organiseren
 • De doelstelling voor de economische rentabiliteit van de organisatie bepalen
 • Informatie over de economische en sociale resultaten communiceren en uitwisselen tijdens overlegraden binnen de onderneming
 • De budgettaire en materiële middelen van de organisatie beheren of de financiële verrichtingen plannen
 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
  Een vooruitgangstraject voorstellen
 • Het onderhoud van het patrimonium van de organisatie (gebouwen, uitrusting, ...) controleren en organiseren (onderhoud, opvolging van de werken, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team
 • Leervermogen hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress
 • Zelfstandig werken
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen

Aanbod

Wij bieden:

- Een contract van onbepaalde duur voltijds of 4/5de

- Een boeiende en gevarieerde managementfunctie met ruime bevoegdheden in de Social Profit sector

- Loonvoorwaarden conform de sectorbarema’s (PC 331) aangevuld met extralegale voordelen

- Ruime mogelijkheden tot bijscholing

Plaats tewerkstelling

CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Jules Lagaelaan 21 8800 ROESELARE

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: stefanie.compernolle@cgglargo.be

U kan uw kandidatuur tot uiterlijk 4 januari 2022 richten tot:

Mevr. Stefanie Compernolle, algemeen directeur CGG Largo, J. Lagaelaan 21, 8800 Roeselare, 051/25 99 30

Op basis van CV en motivatiebrieven wordt een eerste selectie gemaakt die uitgenodigd wordt voor een eerste sollicitatiegesprek met de algemeen directeur en een afvaardiging van het bestuursorgaan.  Een selectie van kandidaten wordt daarop weerhouden voor een assessment. 

Op basis van de resultaten wordt met een selectie kandidaten een tweede gesprek ingepland met de algemeen directeur en een afvaardiging van het bestuursorgaan en volgt uiteindelijk een definitieve beslissing.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen


Download bijlage Download bijlage