Andere GGZ thema's

Andere GGZ thema's ← Terug naar overzichtCGG Largo ondersteunt professionelen in het werken met personen met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek.


We richten ons naar niet-gespecialiseerde (geestelijke) gezondheidszorgactoren (eerste lijn, huisartsen, VAPH voorzieningen, CAW, …).


Het aanbod bestaat enerzijds uit consult, advies en intervisie bij (vermoeden van) een psychische problematiek. Anderzijds bieden we vormingen aan rond verschillende GGZ-thema’s.

 

Meer info

U kunt ons contacteren via het telefoonnummer 051/259930.