Kinderen


Problemen bij kinderen worden bijna altijd aangemeld door volwassenen (ouders, school). Vaak is het een verandering in gedrag of gewoontes die leidt tot contactname.

 Onder de mogelijke problemen zien we :

  • druk en overbeweeglijk gedrag
  • agressiviteit, liegen, stelen
  • verlegenheid, teruggetrokken gedrag
  • moeilijk contact met leeftijdsgenoten
  • angsten
  • tekenen van depressieve gevoelens en/of suïcidegedachten
  • verwerkingsproblemen als gevolg van verlieservaringen, verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik
  • andere problemen (eet- of slaapproblemen, dwanggedachten, psychosomatische klachten,...)


In samenspraak met de ouders en de school kijken we of de therapie best tijdens of beter na de schooluren past.


Meer info over de begeleiding vind je onder 'hoe werken wij'.