't Circuit


't Circuit is een vroeginterventieproject van CGG Largo en Sint-Jozefskliniek Pittem gericht op jongeren die experimenteren met alcohol en andere drugs.

 

Doelgroep

‘t Circuit richt zich op jongeren uit de middelbare school die experimenteren met alcohol en/of andere drugs. Doorverwijzers kunnen ook jongeren aanmelden waarbij er enkel een vermoeden van gebruik is, jongeren die (nog) geen probleembesef hebben of (nog) niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een programma.

 

Doelstellingen van het programma

Het doel van het programma is jongeren te laten nadenken over hun gebruik en hen te leren verantwoord omgaan met gebruik.

 

Hoe gaan we te werk?

In het groepsaanbod en in het individueel aanbod gaan we met de jongeren aan de slag via informatieoverdracht, ervaringsleren en actieve vorming.

 

Groepsprogramma

Een kortdurend groepsprogramma (5 sessies) rond verschillende thema's: effecten en risico's van druggebruik, druggebruik en adolescentie, inzicht in eigen gebruikspatroon, eigen mening over gebruik en inzicht in eigen sterktes.

Jongeren zijn niet verplicht om te stoppen met hun gebruik. Het is de bedoeling hen voldoende materiaal aan te bieden zodat ze zelf een beslissing kunnen nemen.

Het is belangrijk dat ook de ouders betrokken worden. Daarom stellen we de verwachting dat ouders deelnemen aan het intake- en afrondend gesprek en aan een informatieavond, waar productinformatie, het verslavingsproces en het jongerenaanbod centraal staat.

We willen benadrukken dat er enkel feedback gegeven wordt rond aanwezigheid en inzet. Inhoudelijke gegevens kunnen niet meegedeeld worden aan ouders en/of doorverwijzers.

 

Individueel aanbod

In max. vijf sessies van 1 uur staan we met de jongere stil bij zijn/haar gebruik. Ook individueel werken we rond de effecten en risico's van gebruik, gevolgen van gebruik op het leven, sociale vaardigheden,...

 

Aanmelden en contact

't Circuit: 051/25 99 30