Wie kan bij ons terecht?Als je een cliënt aanmeldt, gaan we ervan uit dat je de inclusie/exclusievoorwaarden van het CGG kent, een goed beeld hebt over wat je van het CGG kan verwachten en reeds een goede inschatting hebt gemaakt van de hulpvraag van de cliënt.
Soms heb je weliswaar een beeld over wat je van een behandeling binnen het CGG mag verwachten, maar weet je niet altijd of dit aanbod dan ook het meest past bij de hulpvraag van de cliënt. Door de afwezigheid van een volwaardig eerstelijnspsychologisch aanbod, komen veel vragen voor psychologische ondersteuning meteen bij het CGG terecht, dat zich echter veeleer richt op de behandeling van personen met (een risico op) een matige tot ernstige psychische problematiek.
Voor een aantal van de aangemelde personen volstaat een minder gespecialiseerd aanbod, mits voldoende ondersteuning bij de eerstelijnsdiensten. Je kan steeds telefonisch bij ons terecht voor een advies hierover.Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Lees meer