http://www.cgglargo.be/uploads/images/orig/image.php/iStock_000003595079XSmall.jpg?width=410&height=165&cropratio=2.5:1&image=/uploads/images/orig/iStock_000003595079XSmall.jpg

Nieuws

CGG Largo is uitzonderlijk gesloten op dinsdagvoormiddag 20/3.

 

Nieuwe vacature psychotherapeut kinderen Veurne

 

Meer info

Je bent hier: HomeVoor verwijzersAlgemene werking › Begeleidingsaanbod

Begeleidingsaanbod

 

Kinderen en jongeren

Met de kinder- en jongerentherapeuten richten we ons tot kinderen en jongeren en de verschillende milieus waartoe zij behoren (gezin, vrienden, school, instelling).

Kinderen en jongeren groeien voortdurend. En zoals kinderen en jongeren veranderen, moet ook de hulpverlening steeds mee evolueren. Dit houdt in dat we voortdurend nagaan wat de noden van de kinderen of jongeren zijn in de hulpverlening.

Binnen een CGG-werking richten we ons tot die kinderen en jongeren waarbij de ontwikkeling fundamenteel geblokkeerd is. Problemen die reeds lang bestaan of herhaling van problemen kan hierop wijzen.

Een CGG-werking vertrekt steeds vanuit een psychotherapeutisch aanbod. We proberen met kinderen, jongeren en hun gezin of leefmilieu contact te krijgen zodat situaties gedeblokkeerd kunnen worden, ontwikkeling weer op gang kan komen. Bij jongere kinderen gebeurt dit vaak op een niet-verbale wijze : via spelen, boetseren, tekenen krijgen we voeling met wat bij hen leeft en hoe zij relaties opbouwen. Bij oudere kinderen en jongeren werken we meer via gesprek. Veel aandacht gaat ook naar ouder- en gezinsgesprekken.

Kinder- en jeugdwerking vertrekt vanuit een maatschappelijke opdracht waarbij we ons mee verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en de groei van kinderen en jongeren.

In onze werking gaan we ten volle uit van de rechten van het kind.

 

Volwassenen en ouderen

 

Volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische problemen kunnen binnen CGG Largo terecht voor psychiatrische, psychotherapeutische en psychosociale begeleiding.

Elke begeleiding start met een verkennende fase waarbij de hulpvraag geanalyseerd wordt en de sterke en zwakke kanten van de hulpvrager in kaart gebracht worden. Eventueel wordt hiervoor ook een beroep gedaan op psychodiagnostiek, naast de eigen klinische expertise van de verschillende hulpverleners.

In de begeleiding tracht de therapeut zicht te krijgen op het gedrag, de gevoelens en het denken van de cliënt. Moeilijke of beladen stukken probeert men bespreekbaar te maken en te herkaderen. Hiervoor wordt beroep gedaan op elementen uit verschillende therapeutische richtingen : (cognitief)-gedragstherapeutisch, systeemtheoretisch, psychoanalytisch. Ook medicamenteuze therapie kan een optie zijn.

Ook mensen die van dichtbij betrokken zijn (partner, kinderen, familieleden) kunnen met hun vragen bij ons terecht. Vaak worden zij er in de loop van de eerste verkennende gesprekken bij gevraagd.

Daarnaast krijgen ook andere betrokken hulpverleners, de huisarts en/of de verwijzer een belangrijke plaats in de begeleiding. Zij kennen de hulpvrager al langer en kunnen specifieke informatie geven of een verdere ondersteunende taak opnemen.