KostprijsDe cliëntbijdrage binnen de Centra Geestelijke Gezondheidszorg werd vastgelegd door de Vlaamse Overheid. Het eerste gesprek is gratis op voorwaarde dat je verwezen werd door een andere hulpverlener.

Voor de volgende gesprekken vragen we telkens een standaardbijdrage van 11 euro. Je krijgt telkens een bewijs van betaling mee. Sommige doelgroepen komen in aanmerking voor vermindering (4 euro) of vrijstelling van bijdrage. De therapeut geeft je daarvoor meer info.

Voor consultaties bij de psychiater worden de tarieven gehanteerd die geregeld zijn in de overeenkomst tussen geneesheren en ziekenfondsen.