Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) ← Terug naar overzichtDoelgroep

Kinderen en jongeren van Ouders met Psychische Problemen .
Deze psychische of psychiatrische moeilijkheden kunnen heel uiteenlopend zijn (bv. depressie, verslaving, borderline, …), al dan niet gediagnosticeerd.

 

Doel

  • Informatie bieden over psychische of psychiatrische moeilijkheden
  • In vertrouwen met leeftijdsgenoten over de moeilijkheden thuis kunnen spreken
  • Ervaringen uitwisselen en steun ervaren
  • Belastende en beschermende invloeden herkennen en aanpakken
  • Communicatie met ouders bevorderen

 

Werkwijze

We starten steeds met een GEZINSGESPREK, waarin de problemen van de ouder(s) worden verkend.
Daarna zijn er 6 GROEPSSESSIES met min. 4 en max. 10 kinderen of jongeren
Tijdens de 2° groepssessie komt een psychiater langs om informatie te geven.  Ook de ouders zijn op dit moment uitgenodigd voor een informatiesessie (maar niet samen met de kinderen/jongeren).
We eindigen terug met een GEZINSGESPREK.

 

Kostprijs

De kostprijs bedraagt €11 per sessie. Voor specifieke doelgroepen is een aanpassing van de bijdrage mogelijk.


Praktisch

De groepssessies gaan door telkens op woensdag van 14u-16u in Huis in de Stad, OLV Markt 20-22 te Roeselare.
In het voorjaar voor kinderen van 8 tot 13 jaar, in het najaar voor jongeren van 13 tot 16 jaar.
Aanmelden kan via een professionele verwijzer bij Mobiel Team, 051 343 107 of via www.pritlink.be.